Choose a language

 • alb
 • English

Mire se vini!

Z. Çelaj eshte nje nga biznesmenet me te njohur ne Shqiperi. Ai ka aksione ne biznese te ndryshme. Ai jeton nje jete mjaft aktive duke u marre edhe me aktivitete sociale. Ne faqet vijuese ju mund te zbuloni angazhimet ne fushen e biznesit te ndermarra nga z. Dritan Çelaj

Past Business Activities

 • Dritan Celaj

  BANKING

  In year 2004 Banka Populore (The Popular Bank) has been a new bank founded by a group of Albanian Businessmen. Mr. Çelaj has been one of the shareholders in the bank till year 2008.


  HOTEL

  The Tirana International Hotel is the largest hotel in Albania. It is placed in the center of Tirana, the Capital of Albania. The hotel is privatized in May 2004 by a group of Albanian businessmen. Mr. Çelaj is one of the shareholders of the hotel till year 2008.


News by e-mail