ATLANTIK SH.A & RIVIERA sh.p.k.

Rr” Themistokli Germenji” No. 3/1

Tel/fax: +355 4 235 088

Tirane

Albania

RIVIERA sh.p.k.

RIVIERA, Shpk Lagjiia “Pavarësia”

Rr: “Sadik Zotaj”, Nr. 75

Tel/fax +355 33 22 973

Vlore

Albania

dritancelaj@atlantik.com.al